Tjenester

IT Tjenester

IT Drift

McMox tilbyr drift av it systemer, enten lokalt eller som sky-tjenester.

Programvareutvikling

McMox tilbyr utvikling av program design og programvare for å finne riktige løsninger for oppgaven som skal løses. Dette kan innbefatte i fra å lage design spesifikajson, til å ferdigstille programvare for kunde.

Vi har erfaring med følgende verktøy og platformer:

 • Windows, Linux, Android
 • C++
 • Python
 • Java
 • SQL
 • Client/server løsninger
 • IoT

3D modellering og skriving

McMox har i dag 5 3D skrivere, begge skriver i flere varianter av plast materialer. Vi kan skrive ut eksisterende 3D modeller, og vi kan bistå med modellering i CAD verktøy for å ta frem modeller.

Vi kan tilby følgende tjenester:

 • Utskrift av ferdig tegnede modeller
 • Assistere med CAD tegning.
 • Bistå i utviklingsprosessen av modeller.
 • Utvikle 3d modeller på oppdrag.

Datasikkerhet

Drift, vedlikehold og datasikkerhet

Vi kan gi en vurdering av sikkerheten i et datasystem, komme med forbedringer samt å sette sikkerhets-policy’en ut i livet. Vi tilbyr også tilpasning av brannmurer, viruskontrollere og innholdsfiltre for sikring av data for bedrifter.

Drift vedlikehold og datasikkerhet

McMox kan tilby sine erfaringer og gode løsninger for drift av dine IT-systemer. Vi kan gjøre avtaler om jevnlige besøk, eller etablere en fjerndriftsordning. Vi legger opp planer som sikrer deg som kunde. Det er selvfølgelig flere grader av sikkerhet rundt dette. Det hjelper ikke å ta sikkerhetskopi av dataene hvis backupmedia, kassetten, ligger ved siden av datasystemene. Brenner kontoret opp, så forsvinner også dataene.

Hva er drift av datasystemer og hva består dette av?

Det er bedrifter som ivaretar sine systemer, til bedrifter som har en gjennomført fullverdig IT-drift i sin organisasjon. I IT-miljø har vi på fleip sagt at "det er feigt å ta backup (sikkerhetskopi)". Egentlig burde vi jo stole på våre systemer. Vi har jo hørt; "det har jo aldri vært et problem før," "dette vil ikke skje oss", "vi har ikke tid til slikt" eller "vi har da viktigere ting å gjøre". Nedenfor beskrives de viktigste fordelene med å ha generelle driftsavtaler med McMox som IT-leverandør.

Kunden har en kontinuerlig oppfølging av IT.

Kundens data blir sikret.

Kunden unngår store overraskelser som virus eller tap av data.

Kommer raskere i gang etter en katastrofe som f.eks. brann, systemkrasj etc.

McMox kan, sammen med kunden, enklere planlegge endringer i systemene.

Kontinuerlig sikkerhetskopiering av viktige data.

Sikring med mulighet for gjenskapelse av data, og systemer ved eventuell katastrofe som brann, tyveri eller kraftig systemfeil/krasj.

Oppfølging av virussøkerprogrammer for å sikre bedriften for kostbare overraskelser.

Mange bedrifter fokuserer for mye på datasikkerhet basert på angrep utenfra. Det er ikke alltid fienden finnes på utsiden av datasystemet. Den letteste måten å komme seg inn på serveren vil ofte være med et angrep innenfra. Derfor er det også viktig å fokusere på brukerne av lokal/intranettet. En av problemstillingene som vil dukke opp er mangel på kunnskap hos de ansatte om IT.

For å løse disse problemstillingene og for at bedriften skal holde en høy sikkerhetsprofil, er det viktig å ha faste rutiner, og kunnskaper om datasystemene som brukes. Vi i McMox tilbyr informasjon/kurs i forhold til din avtale.

De fleste bedrifter har konfidensielt og svært ømfindtlig materiale lagret på data. McMox kan sørge for rutiner som forebygger mot at ”lekkasjer” eller tap av data forekommer.

Integrasjon

McMox kan installere arbeidsstasjoner, servere og komplette nettverk, som støtter forskjellige funksjoner i bedriftens eget nettverk. Dette gjelder installasjon av både programvare og maskinvare. Vi kan bistå og utføre integrasjonsarbeid mellom forskjellige typer servere og programvare i samme nettverk..

 

McMox setter sammen nettverk fysisk, med alle programmer og tjenester som er nødvendig for bedriften. Systemintegrering vil si at man integrerer forskjellige komponenter eller systemer slik som Linux, Unix, Novell, Windows, AS400 og andre programmer.

I den teknisk biten så standardiserer vi oppsettet slik at det skal være enkelt for enhver konsulent eller firma å se over arbeidet og søke etter feil. Vi opererer med full teknisk beskrivelse over installasjonen og nettverkskart.

McMox ordner med installering av arbeidsstasjoner, server, nettverkskomponenter og monteringsarbeid. Med monteringsarbeid mener vi strekking av kabler, bokser, patchepanel og montering av øvrige komponenter slik som server/nettverks-rack(skap).

Serviceavtale

Avtalen omfatter:

 • preventivt vedlikehold, hvor vi vil sjekke deres utstyr
 • foreta rydding på server-disk
 • leting etter potensielle feilkilder
 • gi deg som kunde en statusrapport over installasjonen.

Avtalen blir satt opp i samråd med deg som kunde, og på den måten vil avtalen alltid være skreddersydd etter deres behov.

 

Avtalen omfatter preventivt vedlikehold , hvor leverandørens personale vil sjekke kundens utstyr, foreta rydding på server-disk, leting etter potensielle feilkilder samt gi kunden en statusrapport over installasjonen. Avtalen blir satt opp i samråd med kunden, og på den måten vil avtalen alltid være skreddersydd etter kundens behov.

 

 

Formålet med avtalen er å kunne tilby en systematisk oppfølging av datautstyr og nettverk, for å kunne sikre kunden en stabil driftssituasjon. Avtalen inkluderer medgått arbeidstid ved feilsøking, feilretting samt arbeid medgått til reparasjon/utskifting av deler. Avtalen dekker ikke deler og utstyr som må repareres/skiftes utover garantitiden.

Avtalen innbefatter supportbesøk, feilsøking, samt nødvendig reinnstallering av systemprogramvare. Avtalen omfatter preventivt vedlikehold, hvor leverandørens personale vil sjekke kundens utstyr, foreta rydding på server disk, leting etter potensielle feilkilder, samt gi kunden en statusrapport over installasjonen.

Avtalen dekker innleggelse av operativsystem på nytt samt tilpasning av dette, dersom server disk blir ødelagt. Kunden kan benytte seg av de tilbud om oppgraderinger av programvare som leverandøren gir. I henhold til denne avtalens bestemmelser påtar leverandøren seg å yte teknisk service og bistand på datautstyret spesifisert i bilag.

Avtalen innbefatter teknisk sjekk, feilsøking og nødvendig skifting av deler som dekkes av garantitiden. Deler utover garantitiden belastes etter gjeldende priser. Leverandøren forplikter seg til å holde nødvendig teknisk kompetanse, dokumentasjon og reservedelslager for utstyret, slik at tid og kostnad ved reparasjon blir så lav og effektiv som mulig.

Avtalen blir satt opp i samråd med kunden, og på den måten vil avtalen alltid være skreddersydd etter kundens behov.

Subcategories

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

The McMox Web site would like to use cookies to store information on your computer, to improve our website. Cookies used for the essential operation of the site have already been set.

I accept cookies from this site.